Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Salgsbetingelser

Vi henstiller alle våre gjester til å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for kjøp av heiskort. 

Generelle salgsbetingelser ved bestilling av heiskort og annet på internett. Disse generelle vilkårene gjelder mellom tilbyder og den person som selv eller gjennom andre foretar en bestilling på tilbyders webside. Eller hos tilbyders tilknyttede online partnere.

Bestillingen kan gjelde heiskort, kjøp av andre produkter og tjenester som eksempelvis skiutleie og skiskole, andre aktiviteter, eller en kombinasjon av disse. 

Bestillers ansvar / hold deg informert

Vi ber om at alle gjester  følger informasjonen som er oppdatert på våre hjemmesider og vår Facebookside, samt informasjonstavler ved hver enkelt heis. 

Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til egne ønsker. Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen (kun sent som e-post) er i samsvar med bestillingen. 

Heiskort

Når du kjøper heiskort online kan du kjøpe dette med eller uten Axess chipcard. Hvis du kjøper et heiskort med et eksisterende Axess chipcard, aktiveres din billett ved første passering i vendekorset/heisen. Dersom du ikke har Axess-kort, må du kjøpe dette. Kortet koster kr 80,- i tillegg til heiskortprisen. Hvis du har kjøpt et nytt Axess chipcard på nettet, kan dette hentes i henteautomaten i Sirdal Skisenter. Det er ingen pant på Axess-kort.

Henteautomatene finner du ved restauranten (Sirdal Lodge og ved stolheisen i Tjørhomfjellet, og ved varmestuen i Ålsheia. Skann QR-koden du har mottatt på e-posten din for å hente ut billettene.

Skitutleie og skiskole

Bestilling og betaling av skiutleie og skiskole foregår på samme måte som ved heiskort og andre aktiviteter. 

Sesongkort

Sesongkortet er personlig og må ikke overdras. Ved misbruk, utlån av kortet til andre, vil inndragning av kortet vurderes. Også ved brudd på  retningslinjer eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras. 

Mister du ditt sesongkort kan du få nytt ved å å betale kr. 250,-.  

Ved kjøp av sesongkort har man prioritet tilgang til anlegget ved kapasitetsbegrensning. Det betyr imidlertid ikke at man er garantert plass, men skulle forholdene tilsi at vi må begrense kapasiteten vil man som sesongkortinnehaver ha førsterett på plass så fremt dette er mulig.

Vær- og føreforbehold

Vi gjør våre gjester oppmerksom på at vær- og føreforhold kan være skiftende i fjellet. Gjesten er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter, før kjøp av heiskort og bestilling av skiutleie. 

Refusjon

Det gis ingen refusjon på heiskort, skiutleie eller skiskole  ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende jf. Angrerettloven §22 bokstav (m)  Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med oss før du kjøper heiskort, bestiller skiutleie eller skiskole.

Nytt heiskort, skiutleie eller skiskoletime for valgfridato, vil ved sykdom eller skade bli gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager heiskort, skiutleie og eventuelt skiskoletime ikke har vært i bruk. Dette gjelder kun for den personen som er rammet av sykdom eller skade. Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort, skiskole og skiutleie.

Dersom forhåndsbestilte heiskort/billetter, skiutleie og/eller skiskoletimer som ikke kan benyttes grunnet sykdom/skade, vil bestiller få tilsendt promokode for kjøp av heiskort for valgfri dato, så fremt vi ikke er utsolgt, ved å forelegge dokumentasjon (legeattest) på sykdom inntil 1 dag før ankomst. 

Forhåndsbestilte heiskort/billetter, skiutleie og/eller skiskoletimer som ikke kan benyttes av andre årsaker enn sykdom eller skade, må avbestilles senest 10 dager før ankomst. Man vil da få tilsendt en promokode som brukes ved bestilling av heiskort, skiutleie og/eller skiskoletimer på valgfri dato, så fremt vi ikke er utsolgt.

Merk at promokoder må brukes i inneværende sesong.

Eventuelle krav må rettes innen 5 dager fra produktets gyldighetstidspunkt.

Refusjon sesongkort

Med sesongkort hos oss for du mulighet til å stå på ski / snowboard i både i Tjørhomfjellet og Ålsheia.  Sesongen strekker seg fra desember til og med mai, så fremt forholdene tilsier at vi kan holde åpent.
Vi ønsker at sesongkortet hos oss skal være en god investering som gir deg et høyt antall dager på ski og mange gode opplevelser i løypene våre.

Driftsavbrudd

Ved driftsavbrudd – det vil si ved heisstans og/eller når mer enn 50% av det totale løypetilbudet på kjøpstidspunktet ikke kan benyttes – er kortinnehaveren berettiget til en forholdsmessig refusjon for den tid heiskortet ikke kan benyttes. Driftsavbruddet må være av minst 30 minutters varighet og summen av driftsavbruddene må utgjøre mer enn 1/3 av heiskortets gyldighetstid. 

Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort, halvdagskort, kveldskort eller timekort. 

Driftsavbrudd som ligger utenfor anleggets kontroll (Force Majeure)

Ved driftsavbrudd som ligger utenfor skianleggets kontroll, skal refusjonen tilsvare 50% av den forholdsmessige refusjonen som kortinnehaver har krav på etter det foregående punkt. Dette gjelder ved driftsavbrudd som følge av eksempelvis vær- og vindforhold, skred, lynnedslag, oversvømmelse, brann, strømstans, streik m.v. og som er forhold som anlegget ikke med rimelighet kunne forvente å ta i betraktning på kjøpstidspunktet. Det er opp til anlegget å dokumentere at driftsavbruddet skyldes slike forhold, og at anlegget ikke har hatt mulighet til å unngå eller forhindre følgene av disse. 

Med utgangspunkt i ovennevnte bestemmelse, følger det at kortholder ikke har krav på hele kjøpesummen, kun en forholdsmessig refusjon for den tid sesongkortet ikke kan benyttes. Det maksimale beløp som kan kreves refundert ved snømangel er 50% av heiskortets kjøpesum. Dette forutsetter at anlegget ikke greier å åpne for sesongen. På den annen side, hvis anlegget holder åpent mer enn 1/3 av sesongen har kortholder ikke krav på refusjon. 

Det er med andre ord for stengte dager utover 1/3 av sesongens totale antall skidager som kortholder kan kreve refusjon. Refusjonen skal være 50% av den forholdsmessige andel av den tid heiskortet ikke kan benyttes. Dette er et regnestykke der heiskortets verdi må deles på antall dager i sesongen. Denne «dagraten» er avgjørende for refusjonskravets størrelse. 

Hvis anlegget er stengt hele sesongen – alle 100 dager – vil det si en refusjon på halve beløpet betalt for sesongkortet. 

Det ligger i sakens natur at et eventuelt refusjonskrav ikke kan avregnes før  etter at sesongen er avsluttet. Inntil sesongavslutning kan anleggseier følgelig avvise eventuelle refusjonskrav. Eventuelle krav på refusjon skal rettes til anleggseier etter dette tidspunkt. 

Angrerett

Ved kjøp av heiskort, skiutleie og skiskole på internett gis det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jfr Angrerettloven kapittel §22 bokstav m. Dette gjelder også for pakker og kampanjer som inneholder dato festede heiskort eller datofestede arrangement. Ta gjerne kontakt med oss.

Diverse rabatter

Kunden er selv ansvarlig for å fremvise rabattkupong/voucher/gavekort før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant. Merk at rabatter gjelder kun på ordinære priser.

Trening og konkurranser

Deler av konkurranseløypene kan være forbeholdt konkurranse og trening. 

Axess-kort

Dersom du ikke har Axess-kort,  må du kjøpe dette. Kortet koster kr 80,- i tillegg til heiskortprisen. Dersom du har Axess-kort uten tekniske problemer, kan dette lades opp og brukes på nytt. Det er ingen pant på Axess-kort. 

Forbehold

Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene som tilbyder formidler. 


Online booking av annet enn heiskort

Disse betingelsene gjelder for alt nettbasert salg av arrangementer og tjenester fra Tjørhomfjellet AS til forbrukere. Betingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene og annen informasjon på Tjørhomfjellet AS er bare tilgjengelig på norsk.

Kjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Der det i disse betingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller brev.

Parter

Selger er: Tjørhomfjellet AS, Tjørhomfjellet 53, 4443 Tjørhom, org.nr.: 987 076 534, telefon: 51 20 81 80,
e-post: post@sirdalfjellpark.no, og blir i det følgende benevnt «vi», eller «oss».
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper/betaler i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen og betaling er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på oppgitt mailadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi tar forbehold om at skrive-/trykk-/systemfeil kan forekomme og at dette kan føre til avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen, f.eks i form av feilinformasjon om priser. Vi forbeholder oss retten til å tilbake justere åpenbare feil i etterkant av bestillingen. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Alle personopplysninger vi har samlet har vi samlet for å forstå og forbedre tjenestene og produktene våre, slik at du skal få den beste brukeropplevelsen på våre nettsteder.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykk-/systemfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby som et alternativ. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Betaling

Du kan velge å betale din ordre med Visa, Mastercard eller American Express. Transaksjonen skjer igjennom Stripe som sikrer at pengene blir overført på en trygg og sikker måte.
Bestillingen er bindende ved betaling av arrangementet med bekreftet godkjent transaksjon.
Ta vare på en utskrift av bekreftelsen.

Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)

Dersom produktet har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, eller at kjøpet heves. Enhver reklamasjon må skje omgående og skriftlig.

Avbestilling/kansellering

Avbestilling/kansellering må skje skriftlig, snarest mulig og senest 45 dager før arrangementet. Avbestilling etter dette f.eks. på grunn av sykdom, dødsfall eller andre alvorlige hendelser vil behandles fra sak til sak på bakgrunn av vedlagt dokumentasjon.
Ved avbestilling/kansellering vil påløpte transaksjons- og behandlingsomkostninger komme til fradrag.

Avlysning av et arrangement

Vi forbeholder oss retten til å kunne avlyse et arrangement uten at dette utløser grunnlag for noen erstatning.
Ved avlysning refunderes i sin helhet innbetalt deltaker/påmeldingsavgift.

Force majeure

Hendelser utenfor Tjørhomfjellets herredømme som: ulykker, sykdom, havari, brann, streik, naturkatastrofe, terror- og krigshandlinger ol. gir rett til å heve inngått avtale uten noen erstatningsplikt. Kunden skal varsles omgående og uten opphold.

Sikkerhet og værforhold

Tjørhomfjellet AS forbeholder seg retten til fortløpende å forandre og/eller kansellere hele eller deler av leveransen som følge av farlige og/eller unormale værforhold. En slik forandring og/eller kansellering gir ikke rett til erstatning eller refusjon.

Personvernerklæring

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Alle opplysninger behandles konfidensielt og lagres trygt. Vi anvender også dine personopplysninger til å foreta kundeundersøkelser og markedsføring. Opplysningene blir ikke videresolgt til utenforstående aktører. Kun Tjørhomfjellet AS og våre samarbeidspartnere vil kunne benytte kundeopplysningene. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
• du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovpålagte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du sende en e-post til post@sirdalskisenter.no

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.